Para poder visualizar todos los contenidos debes tener instalada la versiĆ³n actual de Adobe Flash Player.

INICI OBJECTIUS UNITATS INTRODUCCIÓ SENSE IDEES NO HI HA FILM ACTIVITATS UNITAT 1 EL GUIO EL GUIO TECNIC ACTIVITAT UNITAT1_2 EXEMPLE GUIOTECNIC AVALUACIO UNITAT 1 INDEX 2 PLANIFICACIO TIPUS DE PLANS PLANS PROPERS 1 PLANS PROPERS 2 PLANS PROPERS 3 PLANS PROPERS 4 PLANS GRUPALS1 PLANS GRUPALS2 PLANSGRUPALS ACTIVITATS PLANS GENERALS1 PLANS GENERALS2 ACTIVITAT FINAL PLANIFICACIO ANGULACIO1 ANGULACIO2 MOVIMENTS1 MOVIMENTS2 MOVIMENTS3 MOVIMENTS4 MOVIMENTS5 AMPLIACIO UNITAT 2 UNITAT 3 EL PLA EL PLA2 ESCENA TRANSICIONS exerciciescena AVALUACIO UNITAT 3 UNITAT 4 UNITAT4intro espai1 espai2 espai3 avaluacio4 UNITAT 5 INTRO5 temps projeccio temps accio ustempscinematografic ustempscinematografic2 

temps projeccio

AMPLIACIÓ

TEMPS D'ACCIÓ

INTRO UNITAT 5

Autor: José Manuel Rodríguez (INS Baix Empordà)

TEMPS DE PROJECCIÓ

UNITAT 3

INDEX

UNITAT 4

L'ESPAI

UNITAT 5

EL TEMPS

ÍNDEX UNITAT 5

És el temps transcorregut des de què comença la pel.lícula a ser projectada fins que finalitza la projecció.Hi ha uns temps, més o menys estipulats, per classificar les pel.lícules:CURTMETRATGE: Fins als 30 minutsMIGMETRATGE: Entre 30 i 60 minuts.LLARGMETRATGE: Més de 60 minuts. Normalment la seva durada comercial és de 90 a 120 minuts.

ACTIVITATBusca a INTERNET 10 films i anota el seu minutatge (TEMPS DE PROJECCIÓ)


http://www.imdb.com/chart/top